bladet 4 2018

Lönerörelsen

Den 8 maj så påbörjas årets lönerevision mellan Seko och Green Cargo.

Avtalsperioden är mellan 1 maj 2018 och 1 maj 2019 och omfattar 1,9 %. Garantibeloppet är 250 kr.

Nedan beskriver vi kortfattat hur löneförhandlingarna går till.

De allra flesta medlemmar som arbetar inom produktion har tarifflön (det finns undantag men de är få) och för dem tillämpas principen "lika lön för lika arbete" och riktlinjen är en ökning motsvarande procenten.

Medlemmar som arbetar inom administrationen har en mer omfattad löneprocess där personliga utvecklingssamtal och lönesamtal ska genomföras innan ny lön slutligen bestäms.

Samtidigt pågår det förhandlingar där Seko får material om medlemmar med i-lön och så småningom även arbetsgivarens förslag till ny lön och här har vi möjlighet att diskutera förslagen.

Som medlem i Seko så är man alltid garanterad en lönehöjning oavsett om man hör till en tariff eller har i-lön, detta är det som kallas garantibelopp.

Klubbar som har medlemmar med i-lön kommer skicka ut eller så kommer berörda medlemmar personligen kontaktas där vi önskar att man fyller i en blankett som ger oss som förhandlar ett bättre underlag vid förhandlingarna.

Om en medlem med i-lön inte är nöjd med arbetsgivarens förslag till ny lön så kontaktar man någon av oss som förhandlar så startar vi en dialog hur vi kan gå vidare inför kommande förhandlingar.

Green Cargo har inte genomfört personliga utveckling-eller lönesamtal för alla medarbetare ännu men vår förhoppning är att man kommer göra det inom en snar framtid.

Vid frågor om tarifflön kontakta:

Jonas Blomqvist (jonas.blomqvist@greencargo.com) 076 -760 15 68
Mattias Kvarnström (mattias.kvarnstrom@greencargo.com) 076 -140 50 95

Vid frågor om i-lön kontakta:

Per-Anders Eriksson (per-anders.eriksson@greencargo.com) 073 - 042 70 04

Uppdaterad: