Bladet 2 2018

Publicerad:

Ny arbetstidsmodell

Seko har slutit ett avtal gällande en ny arbetstidsmodell. Arbetstidsmodellen kan användas vid arbetsställen med skiftgång och helgtjänstgöring.

Den går ut på att man jobbar komprimerat under 8 dagar och är ledig i 6 dagar.

Deltagande i modellen är frivillig och antalet medlemmar som kan gå i modellen beslutas i lokal samverkan, det är mängden helgtjänst på orten som sätter en begränsning på hur många som kan delta i modellen.

Viloperiod kan på hemstation avkortas till minimum 8 timmar vid två tillfällen per period om 14 dagar. Ingen kompensation i efterföljande vila krävs. Två avkortningar i följd får inte förekomma. Kompensationen ligger i 6 dagars ledigheten.

I modellen ligger även alla FV dagar under året och en semesterdag. De kvarvarande semesterdagarna söks eller läggs ut som tidigare.

De som går i modellen har rätt till 3 veckor semester under v23-v36 och ingen rätt till kransledighet helgen före semesterperioden.

Finns även ytterligare 2 sätt att förlägga semestern på det ena innebär att man låter alla semester dagar ligga i modellen och den 2:a innebär att man inte tar ut någon semester under juni-Augusti och kompenseras med extra ledighet under de andra delarna av året.

Denna nya modell kommer att testas på 3 orter i landet vilka orter det blir kommer att beslutas i resursplanerings samverkan och pågå tom oktober 2018. Testperioden kommer att utvärderas för att se om detta är en arbetstidsmodell som fungerar ihop med den ordinarie fridagsplanen. Om denna utvärdering ser bra ut så kommer modellen införas på fler orter.

Om du har funderingar eller frågor kring den nya arbetstidsmodellen så kontakta din klubb.

Uppdaterad: