bladet 12

Publicerad:

Föräldraledighet

Som arbetstagare så har man rätt till en ekonomisk ersättning av arbetsgivaren när man är föräldraledig och under följande förutsättningar:

• Haft oavbruten anställning hos arbetsgivaren under minst ett år före den första dagen av föräldraledighet.
• Haft föräldraledigt under en sammanhängande trettiodagarsperiod med antingen hel, tre fjärdedels, halv eller fjärdedels föräldrapenning, som tagits ut minst under samtliga helgfria måndagar-fredagar under trettiodagarsperioden, utbetalas.
• Ersättningen betalas ut för högst 15 perioder per barnsbörd.

Mer om ersättningens storlek finns att hitta i våra allmänna anställningsvillkor (Kollektivavtalet) § 13.

Överliggningsrum

Rätten till överliggningsrum har vi när uppehållet är över en timme mellan 06-22 på bortastation, detta kan bytas vid en förhandling mellan turlistansvarig och arbetsgivaren mot fulltid istället för rum. Mellan 22–06 har vi alltid rätt till rum oavsett om uppehållet är fullbetalt eller inte. Råder osäkerhet kring om man har rum på turen så kan man alltid kontakta sin närmaste chef för hjälp.

Arbetsperiod

Våra allmänna anställningsvillkor säger att en arbetsperiod inte får vara kortare än tre timmar. Detta innebär i praktiken att en "tur" kan vara endast 3 timmar lång.

 

Uppdaterad: