bladet 10

Publicerad:

8-6

Vi kom överens i våras med arbetsgivaren att införa en ny arbetstidsmodell som bygger på att man jobbar 8 dagar och är ledig 6. Tanken var då att testa modellen på 3 orter med start Maj 2018, men så blev inte fallet. Nu är det däremot dags för att testa modellen och vi kommer börja på lokförarna i Göteborg, Hallsberg och Borlänge.
När vi testat modellen så kommer vi utvärdera utfallet, där är Sekos tanke att bla kolla på hur modellen upplevs av de som ingår i den, hur det påverkar schemat för de i den vanliga fridagsmodellen mm. Om arbetstidsmodellen fungerar som ett bra komplement i vår schemaläggning och alla parter är av åsikten att vi ska köra vidare så kommer den sedan rulla ut på fler orter i landet.
Arbetstidsmodellen kan användas vid arbetsställen med skiftgång och helgtjänstgöring oavsett yrkesroll.
För mer info kring arbetstidsmodellen så kan man prata med sin lokala Sekoklubb.

Kundservice

Green Cargo ser över möjligheten att införa samplanering (SÖM) för skiftgående administrativ personal, inledningsvis för c:a 5 personer.
Sekos mening är om man ska införa samplanering för en liten grupp så vore det ett bra tillfälle att testa andra varianter som exempelvis en längre sökperiod, men tyvärr är inte det möjligt enligt arbetsgivaren.

Man vill även i samband med denna förändring införa samma "semestermodell" som finns för produktionspersonalen där medarbetare (skiftgående) får söka en extra ledig vecka under hösten där kvarvarande FV dagar läggs ut.

Uppdaterad: