Bladet 1 2018

Publicerad:

Extra ledighet för Seko-medlemmar

Detta gäller för er som var aktiva medlemmar(fullbetalande) i Seko 1 februari 2018 och har en tillsvidareanställning på Green Cargo. Ni kommer se den extra lediga dagen som en dagkontodag på lönespecifikationen i mars. Lönekontoret har inte kunna specificera dagen på er lönespec så den syns som en ökning med en dag på dagkontot i mars. Kom ihåg att ta hänsyn till om ledighet tagits ut från dagkontot. Om du inte har fått dagen så maila till Per-Anders Eriksson på per-anders.eriksson@greencargo.com. Detta är en överenskommelse som har nåtts mellan Seko och Green Cargo.

Hoppas att ni ska få stor nytta av den extra ledigheten.

Hallsberg

Det har varit extra hög arbetsbelastning inom administrationen i Hallsberg den här vintern pga. flera stora yttre störningar men även interna störningar som personal och lokbrist har bidragit. Vi upplever att det är extra kritiskt på lokstyrningen och operativ bemanning och detta ger en stor påverkan i hela landet. Skyddsombud driver på arbetet och vi fortsätter att bevaka så arbetsgivaren genomför de lösningar man presenterade vid senaste mötet för lokal skyddskommitté.

Uppdaterad: