2018

 • bladet 6

  Lönerörelsen Årets lönerevision mellan Seko och Green Cargo är i full gång och vi har träffats vid ett flertal tillfällen under den senaste månaden och fler datum är inplanerade den närmsta tiden.Avtalsperioden är mellan 1 maj 2018 och 1 maj 2019 och...

 • bladet 5

  Avtalet om nya arbetstidsregler är uppsagt Seko Green Cargo har idag valt att säga upp avtalet med de nya arbetstidsreglerna. Vi har kommit fram till beslutet efter möte med våra klubbar där alla enhälligt röstade för att säga upp avtalet. Vi gick in...

 • bladet 4 2018

  Lönerörelsen Den 8 maj så påbörjas årets lönerevision mellan Seko och Green Cargo. Avtalsperioden är mellan 1 maj 2018 och 1 maj 2019 och omfattar 1,9 %. Garantibeloppet är 250 kr. Nedan beskriver vi kortfattat hur löneförhandlingarna går till. De al...

 • bladet 3 2018

  Den 27 mars höll Seko Green Cargo sitt årsmöte. Vid mötet så valdes nedanstående styrelse för vårt företagsfack vid Green Cargo: Styrelse Seko Green Cargo Ordförande Jonas Blomqvist Norrbotten Kassör Per-Anders Eriksson Hallsberg Ledamot Anders Gusta...

 • Bladet 2 2018

  Ny arbetstidsmodell Seko har slutit ett avtal gällande en ny arbetstidsmodell. Arbetstidsmodellen kan användas vid arbetsställen med skiftgång och helgtjänstgöring. Den går ut på att man jobbar komprimerat under 8 dagar och är ledig i 6 dagar. Deltag...

 • Bladet 1 2018

  Extra ledighet för Seko-medlemmar Detta gäller för er som var aktiva medlemmar(fullbetalande) i Seko 1 februari 2018 och har en tillsvidareanställning på Green Cargo. Ni kommer se den extra lediga dagen som en dagkontodag på lönespecifikationen i mar...

 • Avtal om allmänna anställningsvillkor

  Då har vi publicerat den senaste utgåvan av Avtal om allmänna anställningsvillkor utgåva 19. Den finns att läsa under fliken Avtal.