2018

 • bladet 13

  Vi i Sekos förhandlingsstyrelse vill önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År och vi vill samtidigt passa på att hälsa alla nya medlemmar som slutit upp med oss under året extra välkomna. Vi är väldigt glada över den input som har kommit från er...

 • bladet 12

  FöräldraledighetSom arbetstagare så har man rätt till en ekonomisk ersättning av arbetsgivaren när man är föräldraledig och under följande förutsättningar: • Haft oavbruten anställning hos arbetsgivaren under minst ett år före den första dagen av för...

 • bladet 11

  SäkerhetEfter olyckan i Bastuträsk i januari då en av våra medlemmar tragiskt omkom i samband med växlingsarbete så ökade medvetenheten hos oss alla om de risker vårt arbete faktiskt medför.Efter påtryckningar från Seko tog man i skyddskommittén för...

 • Arvodesavtal 2018

  Då har vi uppdaterat arvodesavtalet för 2018.Du finner det här

 • bladet 10

  8-6 Vi kom överens i våras med arbetsgivaren att införa en ny arbetstidsmodell som bygger på att man jobbar 8 dagar och är ledig 6. Tanken var då att testa modellen på 3 orter med start Maj 2018, men så blev inte fallet. Nu är det däremot dags för at...

 • Avtal om allmänna anställningsvillkor och reseavtal

  Då har vi uppdaterat och publicerat den senaste utgåvan av Avtal om allmänna anställningsvillkor och reseavtalet, utgåva 20.Du finner dessa här

 • bladet 9

  Typveckan (T19) Seko och arbetsgivaren har haft ett uppstartsmöte inför årets typveckoförhandling. En typvecka är en bild på hur våra tåg och vissa bangårdsjobb skall utföras under en normalvecka, ändringar i denna grundplan sker sedan under året ex...

 • Pocket utgåva 6

  Då har vi publicerat en uppdaterad version av pocketupplagan som är en lathund av arbetstidsreglerna på Green Cargo. Du finner utgåva 6 här

 • bladet 8

  BangårdsprojektetBangårdsprojektet har nu rullat ut på många orter i landet och senast i tur var Hallsberg. Vidare så är tanken att det ska införas på alla orter där vi utför växling i landet. I projektet så beräknar man ut hur mycket tid varje arbet...

 • bladet 7

  Löneförhandlingarna 2018 klara! Alla som omfattas av lönerevisionen kommer att få sina nya löner, med retroaktiv verkan från 1 maj, i samband med ordinarie löneutbetalning i augusti. Alla medlemmar med individuell lön ska nu ha fått besked om sin nya...