Sparprogrammet

Publicerad:

Förra veckan startade del två i Green Cargos sparprogram angående målsättning att öka lokförarproduktivitet med +10%: genom omförhandling av kollektivavtal och förbättrad planering.

Green Cargo har satt upp ett antal punkter kopplade till dessa förhandlingar:
- Sänka kostnader för att kunna växa
- Enklare avtal att förstå och använda för alla parter
- Minska behov av avstegsförhandlingar
- Anpassa till dagens samhälle, t ex ingen industrisemester, trängre på spåren
- Bibehålla nöjd personal
- Attraktion i rekrytering
- Flexibilitet mot kund

Vi har nu fått ett antal förslag till förändringar som Green Cargo vill genomföra gällande lokförare:

• Utökad tid innan rast till 6 tim.
• Utökad egentlig arbetstid per arbetsperiod till 13 timmar
• Utökad egentlig arbetstid per arbetsperiod nattetid till 10 timmar
• Utökad arbetsperiod från 14 till 16 timmar
• Möjlighet att arbeta fler nätter i rad

Dessa regelförändringar skulle förutom sänkta kostnader ge mindre bortavarotid, färre passresor samt minskad kvartstid enligt Green Cargo.

Det som nu kommer att ske är att Green Cargo kommer att rita ett förslag på turer och scheman baserat på ovanstående regelförändringar och med T 17 som underlag, vilket gör att vi kan göra en direkt jämförelse mot dagens turer.

Seko Green Cargos ingång i dessa diskussioner är att de måste ge våra medlemmar bättre turer och scheman, arbetstiden per tur måste öka, kvartstiden minska och bortavaron tiden minska.

Utöver detta har man fört fram problematiken vid sommaren, vi har tackat bestämt nej till att gå ner på tre veckor semester under juni-augusti eller att semesterperioden skall omfatta maj-september. Däremot kan vi tänka oss att se om det finns andra lösningar på sommarproblemet som t.ex. att jobba mer på sommaren och kompensera det med mer ledig tid på annan tid. Denna förändring skall omfatta all produktionspersonal.

Uppdaterad: