Sparprogrammet

Publicerad:

Målsättningen med hela effektiviseringsprogrammet är att alla planerade åtgärder så som flytten, översyn av kollektivavtalet, lokförarproduktivitet och resursproduktivitet ska ge en besparing på cirka 250 mkr.

• Admin mot 15%: Reducering och centralisering av administration.
• Lokförarproduktivitet +10%: Ökad lokförarproduktivitet genom omförhandling av   kollektivavtal och förbättrad planering.
• Övriga åtgärder: Ny lokal produktion, nytt underhållsupplägg, rätt vagnpark, utvalda mindre effektiviseringar.

Ett första steg är nu tagit i och med att en anpassning av våra administrativa kostnader är gjorda. Resultatet av dessa förhandlingar är att cirka 30 personer erbjuds omplacering till Hallsberg samt en total minskning av administrationen med cirka 60 tjänster.

Det som nu händer är att omplaceringserbjudande kommer att ges till de vars tjänster flyttar till Hallsberg. Till detta måste nu omedelbart en handlingsplan upprättas som ger svar på hur man skall kunna skapa arbetsplatser i Hallsberg till samtliga som omlokaliseras dit.

Planering tar ansvar för hela planerings-processen, även taktiskt. Gränssnitt mellan Planering och Produktion flyttar till 24 tim för att skapa synergier och öka kvaliteten i plan och utförande. Tidigare tog driftcenter över planen 14 dagar innan.

Målsättningen är att den nya organisationen skall träda i kraft under april 2017 och flytt startar under september månad.

När det gäller projektet ökad lokförarproduktivitet genom omförhandling av kollektivavtal och förbättrad planering kommer dessa förhandlingar att starta i slutet av denna månad. Denna fråga har diskuterats intensivt den sista tiden bland lokförare med allt mer passresor, taxiresor och kvartstid.

Uppdaterad: