Info vecka 16

Publicerad:

Avtal 2017
Avtalsrörelsen för spårtrafik fortgår och i nuläget så vill fortfarande Almega:
1. Att inrätta en undertidspott, med det menar de att månadsundertid ska kunna skjutas till nästa månad för att tas ut där eller senare.
2. Att vi ska jobba 3 av 5 helger
3. Att vi ska kunna jobba mer natt än idag
4. att sommarsemester perioden skall vara 15 Maj - 15 September.

Seko inställning är att våra medlemmar skall ha möjlighet att verka inom arbetslivet med förhållanden som möjliggör att man även kan ha ett socialt liv vid sidan av yrket. Vi ser även att vi måste komma fram till en lösning när det gäller "Loss of Lisence".

Om Sekos medlemmar går ut i konflikt så är sannolikheten stor att medlemmar som är förtroendevalda blir avstängda från företagets olika datasystem, däribland möjligheten att skicka e-post, använda tjänstetelefoner, mm. Men det kan också bli så att samtliga medlemmar blir avstängda från systemen.
För att vi snabbt ska nå ut med aktuell information till medlemmarna så behöver vi ha korrekta uppgifter i vårt eget system. Så vi vill därför uppmana samtliga att logga in på "mina sidor" och lägga till sin jobbmejl men även sin privata mail.

Logga in på "mina sidor" via den här länken: https://www.seko.se/sekogreencargo

Ny typvecka T17.2
Arbetet kring att förhandla en ny typvecka är i full gång och våra turlistombud jobbar för fullt kring det material som kommit från arbetsgivaren, vi upplever att dialogen har varit god i arbetet och att våra synpunkter tas på allvar. Tanken är att junis schema blir det första med de nya arbetstidsreglerna och med reglerna kring schemaläggning, detta innebär att arbetet med den nya typvecka ska vara klart den 27 April.

Ett nytt samverkansforum har bildats gällande schemaläggning och turer så om man upplever jobbiga turkopplingar/turer i Juni schemat så ta chansen att prata med ert lokala turlistombud så att er synpunkt kommer fram.


Admin -15
Förhandlingarna är nu avslutade, totalt minskade administrationen med 60 årsman. Nästa steg är nu att få den nya organisationen att fungera fullt ut och flytten till Hallsberg skall vara klar till hösten.

Uppdaterad: