Info vecka 10

Publicerad:

Organisationsförändringen
Arbetet med kostnadsbesparingar inom Green Cargo har pågått sedan januari och då i första hand kring administrationen och flytt av verksamhet till Hallsberg samt neddragningar i Solna. Omplaceringserbjudanden är nu överlämnat till berörda medarbetare i Solna och samtliga svar har nu inkommit.

Green Cargo har även lagt ett varsel om övertalighet i Hallsberg.
Turordningsförhandlingar pågår och beräknas vara klara senast denna månad.

Förändringar i Våra arbetstidsregler
Diskussionerna kring förändrade regler kring turkonstruktion har varit intensiva de senaste veckorna, positiva effekter har setts, turlängden ökar, kvartstiden och passresor minskar. Vi har involverat våra turlistombud i flera steg och ytterligare avstämning med dessa kommer att göras under den kommande veckan.

Återstår att bygga rimliga regler vad gäller nattarbete samt att få till skrivning kring uppsägning av avtalet.

Vi göra detta till en provperiod, hur en sådan provperiod skulle se ut och hur lång den skall vara i så fall återkommer vi med. Detta är då en möjlighet att utvärdera förändringarna om de har gett oss bättre turer och scheman.

För dagen diskuteras inga andra ändringar i våra avtal. Målsättning är att slutgiltigt beslut skall tas på Seko Green Cargo:s årsmöte i slutet av denna månad.

Uppdaterad: