Förhandlingar pågår

Publicerad:

Organisationsförändringen
Svar på omplaceringserbjudanden har nu kommit in. Turordningsförhandlingarna har nu startat där vi tillsammans med Green Cargo går igenom inkomna svar och stämmer av mot LAS-listan och tänkt bemanning vad gäller roller, antal och placering. Detta kan resultera i nya omplaceringserbjudanden och först därefter, när förhandlingarna är helt klara, kommer information om vem som har fått vilken roll att kommuniceras.

När detta kommer att vara klart är idags läget svårt att säga, men vi har ingen anledning att dra ut på tiden, viktigt att berörda får ett besked så snabbt som möjligt. Men det är även viktigt att vi gör detta på ett seriöst sätt och inte genar pga. av tidspress.

Förhandlingar kring kollektivavtalet.
Det som nu sker är att Green Cargo håller på att ta fram en komplett turförteckning med de nya förutsättningar gällande:

• Utökad tid innan rast till 6 tim.
• Utökad egentlig arbetstid per arbetsperiod till 13 timmar
• Utökad egentlig arbetstid per arbetsperiod nattetid till 10 timmar
• Utökad arbetsperiod från 14 till 16 timmar

Det vi hittills kunnat se i de utkast som gjorts är att mängden arbetstid i turerna faktiskt ökar samtidigt som kvartstiden minskar. Vi kan också konstatera att en del natt- och morgonturer blir för jobbiga. För dessa krävs någon form av begränsning.

Arbetsgivaren har även föreslagit "flytande fridagar" måndag-fredag vi har sagt att det inte är aktuellt med rådande schemaperiod på en månad.

Utifrån materialet kommer våra turlistombud tillsamman med Green Cargo att granska dessa med inriktning på åkbarare turer, minskad kvartstid, kortare bortavaro.

Om vi kommer fram i dessa diskussioner kring nya turer så är vi överens med Green Cargo att inte i nuläget ändra något i vårt kollektivavtal. Vi göra detta till en provperiod, hur en sådan provperiod skulle se ut och hur lång den skall vara i så fall återkommer vi med. Detta är då en möjlighet att utvärdera förändringarna om de har gett oss bättre turer och scheman.

Uppdaterad: