Bladet 15 2017

Publicerad:

Bangårdsprojektet

Green Cargo har som vi tidigare informerat om startat ett projekt kring bangårdseffektiviteten. I detta projekt så vill de under rådande arbetstidsregler i kollektivavtalet hitta möjligheter till effektiviseringar.

Vi har fått information kring projektet från Green Cargo och vi ser inte att dessa rationaliseringar kommer gynna våra medlemmar på Bangårdarna runt om i landet.

Green Cargo vill kunna tidsbestämma de olika arbetsmomenten som utförs på bangården för att överföra stora delar av planeringen av bangårdsarbetet från gruppchef till planering. Detta menar Green Cargo kommer synliggöra var det finns utrymme för tillväxt och de blir mer flexibla och kommer snabbare kunna anpassa verksamheten vid upp och nedgångar i trafiken.

Effektiviseringen kommer genom att man tänker införa obetalda raster under de tider på dygnet då inget arbete utförs på de olika bangårdarna. Seko anser att detta kan leda till stora störningar vid förseningar då möjligheten att jobba ikapp blir begränsad, vi anser också att det är svårt att sätta fasta tider på bangårdarbetet då ex faktorer som tåglängd, kyla, hur lång tid som går åt att pumpa ett tåg, vagnstyp, mm gör att tidsåtgången att göra färdigt ett tåg är olika varje dag.

Green Cargo avser nu att gå vidare med de här projektet och uppstart kommer att ske på fyra orter under första kvartalet 2018. Först ut är Sundsvall och Eskilstuna och därefter Gävle och Norrköping.

Sekos mening är att förhandlingarna och riskanalyserna kring dessa förändringar skall ske lokalt.

Uppdaterad: