Bladet 14 2017

Publicerad:

Fortsatta förhandlingar kring effektiviseringar på produktionspersonal

Vi har nu under en period suttit i fortsatta förhandlingar gällande effektiviseringar i vårt kollektivavtal och ny hantering av delar i vårt avtal. Green Cargos målsättning är att hitta effektiviseringar för att minska personalkostnaden.

Arbetsgivaren har presenterat förslag gällande kontinuerlig fridagsförläggning, flexibel avstämningstid, evalvent, kontantersättning vid köp av enstaka semesterdag och Utläggning av fridagar.

Kontinuerlig fridagsförläggning: Detta är det som vi brukar kalla för flytande fridagar. Det innebär i praktiken att den 15:e varje månad när vi får veta schemat så får vi även veta var fridagarna måndag-fredag kommer hamna. Detta ser vi som en stor försämring som ger oss mindre möjligheter att planera våra liv och vår åsikt är att fridagarna även i framtiden skall ligga i en fridagsplan för året. Således har vi sagt nej till ovanstående förslag.

Flexibel avstämningsperiod: Detta innebär att arbetsgivaren skulle ges möjlighet att föra över undertid och månadsövertid med ett värde på +-4 timmar till kommande månad. Vår arbetstid skulle således avstämmas 1 gång/år idag stämmer vi av den månadsvis.

De menar att idag när personalplaneringssystemet (OP/BP) planerar våra scheman så fixerar det efter ett fast värde som består av maxuttaget av arbetstid för månaden. Detta kan innebära att önskemål inte uppfylls. Med denna hantering så skulle således kanske fler önskemål bli uppfyllda och således ge ett bättre schema.

Seko är av den åsikten att denna flexibilitet i schemaläggningen skulle för vår del kunna innebära sämre scheman, ge arbetsgivare större möjligheter vid turändringar, Detta ser vi som en stor försämring som ger oss mindre möjligheter att planera våra liv. Således har vi sagt nej till ovanstående förslag.

Evalvent: Idag så har vi kollektivt arbetstidsmått på de olika arbetsplatserna då vårt avtal reglerar om vi får 36,38 eller 40 timmars arbetsvecka. Med en evalvent så ligger vi alla i grundplan på 40 timmars arbetsvecka, sen så har man en koefficient på nattjobb, helgjobb som gör att kompensationen om man ex jobbar mycket natt hamnar direkt på individen.

Ex om koefficienten skulle vara på 1,25 och du jobbar ett nattskift mellan 22-06 så genererar den turen idag 8 timmar arbetstid med en koefficient på 1,25 så skulle samma tur generera 8*1,25=10 dvs 10 timmar arbetstid. Green Cargo har i nuläget inte presenterat något förslag på en koefficient och förhandlingarna i frågan fortgår.

Kontantersättning vid köp av enstaka semesterdag: Green Cargo har föreslagit att man istället för nu då man får 750 kr + arbetstiden på turen *1,75 in på timbanken vid köp av enstaka semesterdag istället får 750 kr + tiden på turen * 1,75 utbetald i pengar. I nuläget är inget beslut taget gällande förändringen.

Utläggning av fridagar: Green Cargo avser att hantera rådande avtal på ett nytt sätt som innebär att de flyttar ut 1-3 fridagar från perioden Juni-Augusti till våren/hösten. Detta görs inom rådande kollektivavtal men tillämpningen är ny. Dessa nya fridagsplaner kommer förhandlas lokalt av fackliga företrädare runt om i landet och förslag på nya fridagsplaner har redan presenterats på några orter. Vi i Seko anser att den gamla tillämpningen är bättre för våra medlemmar än den nya, då många medlemmar gärna är lediga så mycket som möjligt under sommaren. Då rådande kollektivavtal även följs i den här tillämpningen så har arbetsgivaren valt att driva igenom förändringen och vi i Seko har reserverat oss mot beslutet.

Seko har föreslagit att se över om man även på hemma station kan hitta någon form av arbetstidsmodell som innebär att man kan jobba mer komprimerat. Vi vet att många medlemmar idag vill ges valmöjligheten att jobba komprimerat. Återkommer med mer information gällande detta.

Uppdaterad: