Avtal 2017

Publicerad:

Löner 2017

Just nu i avtalsrörelsen så inväntar vi återkoppling från våra medlemmars lönesamtal (Gäller medlemmar med i-lön).

Har du i-lön och känner att du inte är överens med din chef om den nya lönen, så informera Per-Anders Eriksson om detta, honom når ni i första hand på mail:
per-anders.eriksson@greencargo.com alt tel: 073-04 27 004.

Parallellt med detta förs diskussioner kring de olika tarifflönerna.
Just nu ser det ut som att tidsplanen att få ut de nya lönerna på oktoberlönen kommer hålla.
Mer info kring detta kommer kontinuerligt.

T18
Nu under veckan så pågår den tidiga dialogen kring T18 där kommer Sekos turlistombud finnas representerade och gå igenom det material som arbetsgivaren har tagit fram.
I den här processen så skapas något som vi kallar för en typvecka. En Typvecka är en normalvecka på Green Cargo där man ser hur dimensionering av personal blir och hur de olika turerna ser ut under rådande förutsättningar.
Vi i Seko skulle vilja få in mer information från er medlemmar gällande hur nu upplever scheman och turer med de nya arbetstidsreglerna, detta är oerhört viktigt för oss i framtida diskussioner med Green Cargo.
Maila in era synpunkter till er klubbs turlistombud, ange vad ni anser är fel, jobbigt eller bara allmänna funderingar.

Uppdaterad: