Avtal 2017

Publicerad:

Väntans tider, just nu så är det väntans tider för Seko när det gäller avtalsrörelsen 2017. Det centrala avtalet är tecknat men vi väntar in de övriga arbetstagarorganisationerna som fortfarande inte har skrivit på avtalet.
När detta är klart så kan vi påbörja förhandlingarna kring vårt lokala avtal.

Avtalet vi slöt med Almega är på 3 år och innebär följande:

1 Maj 2017
• Löneökning på 2,1 %, med en lönegaranti på 245 kronor.
• 0,1% till en kollektivavtalsstiftelse för "Loss of license".
• 0,2% till en flexpensionslösning för ITP och ITP2.

1 Maj 2018
• Löneökning på 1,9 %, med en lönegaranti på 250 kronor.
• 0,2% till en flexpensionslösning för ITP och ITP2.
1 Maj 2019
• Löneökning på 2,0%, med en lönegaranti på 256 kronor.

Utöver dessa 6,5% så fick vi även till låglönesatsningen som innebär att även om man har en lön under 24 000 kr år 1 så räknas årets 2,1% på 24 000 kr.
Då det centrala avtalet är tecknat av alla parter så kommer de lokala avtalsförhandlingarna ta fart.

Saxat ur avtalet.
Mom 2 Löneutbetalning
Lön utbetalas per månad och löneutbetalning sker normalt den 25:e i varje månad. Om detta datum infaller på en lördag, söndag eller lätthelgdag görs utbetalningen i stället på närmast föregående helgfria måndag-fredag utom då denna dag infaller den 22:a eller tidigare. Då görs utbetalningen i stället på den helgfria måndag-fredag som följer närmast efter helgen.
Detta innebär med andra ord att junis lön kommer den 26:e juni.

Vi i förhandlingsorganisationens styrelse vill även passa på att önska er alla en härlig sommar och en riktigt skön semester.

Uppdaterad: