Avtal 2017

Publicerad:

Den 14 mars träffades Seko och Almega för att växla krav och yrkanden inför åretsavtalsrörelse. Det tog inte många minuter för att förstå att vi befinner oss i helt olika verkligheter. Sekos krav bottnar i våra medlemmars verklighet och syftar till att återställa en rimlig ordning i branschen med rättvisa löner och trygghet för våra medlemmar. Almega vill i sin tur skapa en helt orimlig flexibilitet genom en stärk makt över främst våra medlemmars arbetstider. Mer helgarbete, längre omloppstider, mer bortavaro, färre lediga timmar runt fridagarna och så vidare. De handlar om krav på radikala försämringar men tillsammans kan vi se till att kraven stannar på Almegas papper och inte kommer i närheten av vårt kollektivavtal.

Från Sekos sida ställer vi bland annat krav på löneökningar om 2,8 procent och uppräkning av våra ersättningar och tillägg. De med låga löner ska få 672 kronor i löneökning istället för enbart procent, vi kan inte fortsätta låta lågavlönade hela tiden tappa och se klyftorna öka.

En fråga som måste lösas i år är Loss of License. I snart ett årtionde
har vi pratat om vikten av skapa fullgod trygghetslösning för dem som förlorar sin säkerhetsklassificering på grund av medicinska skäl och inte kan omplaceras till nytt arbete.
Nu är det dags att sluta prata och börja göra lite verkstad av frågan.

Samma sak gäller pensionerna. Dagens pensionssystem duger inte och ålderdomen kommer att bli väldigt skral om vi inte börjar sätta av mer pengar. Vi vet att motståndet mot en god pension har varit stort på Almega men ett tufft motstånd kan inte hindra oss från att skapa förutsättningar för en trygg och värdig ålderdom för våra medlemmar.
Seko kräver att dagens pensionslösningar stärks och avsättningarna ökar.

Precis som vi tidigare har tagit fajten för trygga anställningar ser vi ut att behöva ta fajten mot så kallad "hyvling", alltså när arbetsgivare går in och godtyckligt sänker folks anställningsgrad, från till exempel heltid till deltid eller från en högre deltidsgrad till en lägre. Arbetsgivaren tar ingen hänsyn till turordning och anställningstid utan väljer fritt vem som drabbas. Ett sådant godtycke är emot allt sunt förnuft. En plötsligt förändrad anställningsgrad kan innebära en ekonomisk katastrof för den som drabbas, särskilt om all tid du får att ställa om är från fredag till nästa måndag. Vi behöver skapa ordning och reda i form av regler som motverkar både godtycke och plötslig ekonomisk omställning.

Vi tror att vi har tuffa förhandlingar att vänta men vi känner oss trygga i att våra medlemmar står upp bakom våra krav och är beredda att ta fajten för det vi kräver och mot det Almega vill genomdriva. Hjälp till i avtalsrörelsen du också! Se till att få igång snacket på din arbetsplats och försök att få med dina jobbarkompisar i Seko. Alla behövs i avtalsrörelsen.
Tillsammans kan vi ta hem det här!

Uppdaterad: