2017

 • Info vecka 10

  OrganisationsförändringenArbetet med kostnadsbesparingar inom Green Cargo har pågått sedan januari och då i första hand kring administrationen och flytt av verksamhet till Hallsberg samt neddragningar i Solna. Omplaceringserbjudanden är nu överlämnat...

 • Förhandlingar pågår

  OrganisationsförändringenSvar på omplaceringserbjudanden har nu kommit in. Turordningsförhandlingarna har nu startat där vi tillsammans med Green Cargo går igenom inkomna svar och stämmer av mot LAS-listan och tänkt bemanning vad gäller roller, antal...

 • Sparprogrammet

  Förra veckan startade del två i Green Cargos sparprogram angående målsättning att öka lokförarproduktivitet med +10%: genom omförhandling av kollektivavtal och förbättrad planering.Green Cargo har satt upp ett antal punkter kopplade till dessa förhan...

 • Sparprogrammet

  Målsättningen med hela effektiviseringsprogrammet är att alla planerade åtgärder så som flytten, översyn av kollektivavtalet, lokförarproduktivitet och resursproduktivitet ska ge en besparing på cirka 250 mkr.• Admin mot 15%: Reducering och centralis...