2017

 • Bladet 16 2017

  Hej. Vi i Sekos förhandlingsstyrelse vill passa på och önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Vi är väldigt glada över den input som har kommit från er medlemmar under året gällande det som sker ute i landet. Utan er och denna input så hade v...

 • Bladet 15 2017

  Bangårdsprojektet Green Cargo har som vi tidigare informerat om startat ett projekt kring bangårdseffektiviteten. I detta projekt så vill de under rådande arbetstidsregler i kollektivavtalet hitta möjligheter till effektiviseringar. Vi har fått infor...

 • Bladet 14 2017

  Fortsatta förhandlingar kring effektiviseringar på produktionspersonal Vi har nu under en period suttit i fortsatta förhandlingar gällande effektiviseringar i vårt kollektivavtal och ny hantering av delar i vårt avtal. Green Cargos målsättning är att...

 • Löneförhandlingar 2017 klar.

  Årets lönerevision är nu avslutad. Lönepotten omfattar 2,1% av Sekos totala lönesumma. De nya lönerna gäller från revisionsdatum 1 Maj. Utbetalning av ny lön samt de retroaktiva delarna görs på oktoberlönen.Alla medlemmar med individuell lön ska nu h...

 • Avtal 2017

  Löner 2017 Just nu i avtalsrörelsen så inväntar vi återkoppling från våra medlemmars lönesamtal (Gäller medlemmar med i-lön).Har du i-lön och känner att du inte är överens med din chef om den nya lönen, så informera Per-Anders Eriksson om detta, hono...

 • Avtal 2017

  Väntans tider, just nu så är det väntans tider för Seko när det gäller avtalsrörelsen 2017. Det centrala avtalet är tecknat men vi väntar in de övriga arbetstagarorganisationerna som fortfarande inte har skrivit på avtalet.När detta är klart så kan v...

 • Konfliktinformation

  Hur kommer vi som seko-medlemmar på Green Cargo påverkas av varslet om strejk och vad innebär varslet om strejk för oss.Den generella delen i varslet som gäller alla Sekos medlemmar är den del som träder ikraft redan den 12 Maj kl. 14:00. Denna del a...

 • Info vecka 16

  Avtal 2017Avtalsrörelsen för spårtrafik fortgår och i nuläget så vill fortfarande Almega:1. Att inrätta en undertidspott, med det menar de att månadsundertid ska kunna skjutas till nästa månad för att tas ut där eller senare.2. Att vi ska jobba 3 av...

 • Provperiod med förändrade arbetstidsregler för lokförare

  Läs mer i bladet 6 klicka här

 • Avtal 2017

  Den 14 mars träffades Seko och Almega för att växla krav och yrkanden inför åretsavtalsrörelse. Det tog inte många minuter för att förstå att vi befinner oss i helt olika verkligheter. Sekos krav bottnar i våra medlemmars verklighet och syftar till a...