Rapport från beklädnadsgruppen

Publicerad:

Byte av befintliga klass 2 jackor till klass 3
Trafikverket har beslutat att from 2017-01-01 krävs att man har varselklass 3 för att få vistas på Trafikverkets spåranläggning. I dagsläget finns en del klass 3 jackor i hyrsystemet men det stora flertalet är klass 2.


Berendsen kommer direkt att börja byta ut klass 2 jackor i samband med att man skickar dessa på tvätt. Efter sommaren görs en informationsinsats och aktiviteter för att säkerställa att alla jackor är utbytta senast i december.


Varselkläder till kvinnliga medarbetare
En beställning på nya varselkläder till kvinnliga medarbetare kommer att gå ut enlig samma modell som tidigare beställningar. Insamlingen av uppgifter sker via gruppcheferna.


Bärväst till radioloksoperatörer
Projektet med att ta fram en bärväst till radio, fallarm, handdator etc. ska startas upp igen efter ha legat nere en period. En kravspecifikation görs som sedan presenteras för Procurator.


Sommarjacka
Ny modell av sommarjacka för lokförare ska presenteras för Green Cargo. Vid godkännande märks bara jackan med logga på framsidan.


Vinterkängor
Det har under vintern inkommit synpunkter framförallt från norra delen av Sverige att vinter-kängorna i sortimentet inte klarar av att hålla värmen i stark kyla.
Procurator fick i uppdrag att se över vilka kängor på marknaden som eventuellt kan vara varmare men som i övrigt uppfyller Green Cargos krav på skyddssko.


Vinterhandskar
Befintligt sortiment av vinterhandskar har utvärderats och det finns ett brett sortiment som eventuellt ska kompletteras med den handske som testas i Kiruna.
Respektive skyddskommitté går igenom vilka handskar som finns och vilka som är lämpliga med tanke på geografisk placering etc.

Uppdaterad: