Rapport från arbetsgrupper för förbättrad schemaläggning

Publicerad:

Två av de tre arbetsgrupper (Hallsberg och Malmö) som träffats under våren har nu avrapporterat sitt arbete till Produktionsplanerings samverkansgrupp.
Man är i grupperna överens om ett antal förändringar som ska leda till förbättrad schemaläggning. Det handlar om begränsningar av intrånget på "19-05", utjämning av arbetstiden under månaden, koppling av turer fredag- söndag, begränsningar av s.k. tätskift mm. Åtgärderna är inte lika på orterna eftersom förutsättningarna är olika.
Vad gäller Borlänge har man inte kommit fram till något gemensamt förslag. Här fortsätter arbetet.


Det mesta av ovanstående handlar om stationär tjänst, men utjämning av arbetstid mellan veckorna och begränsningen av intrånget i fridagsperioderna gäller också lokförarna.
Ytterligare fokus på lokförarnas scheman kommer i T17. Turerna kommer att skapas med hjälp av Fatigue och turerna fredag – måndag kommer särskilt att ses över i förhandlingarna.


Det som händer nu är att ovanstående ska införas i schemaläggningen (Hallsberg och Malmö) under sommaren/hösten för att sedan, i början av december, utvärderas i form av enkäter till samtliga berörda.
För Malmös del kommer vissa av förändringarna att starta redan i juli, för att sedan vara fullt införda i oktober.
I Hallsberg startar förändringarna i september. Också här ska utvärdering av schemaläggningen göras.
Arbetsgrupperna kommer att fortsätta träffas under slutet av sommaren och hösten. De kommer noga att följa utfallet av dessa provperioder.
För Seko Green Cargo är det av största vikt att vi kan få till mänskliga scheman vid Green Cargo och vi ser ovanstående som ett viktigt steg.

Uppdaterad: