Överliggningsrum

Överliggningsrum som saknar toalett och dusch på rummet vållar irritation bland våra medlemmar.
På några orter hänvisas man till överliggningsrum med toalett i korridoren med allt vad det innebär...


Det senaste är fyra rum i Älmhult, som blev färdigbyggda helt nyligen. Här missade Green Cargo att ta med skyddsombud vid planerandet av rummen, vilket kan vara en förklaring till att det blev som det blev, en trång toalett i korridoren till fyra rum.


I och för sig säger inte Arbetsmiljöverkets regelverk att det måste finnas toalett på överliggningsrum men å andra sidan finns det inget som säger att Green Cargo inte kan göra bättre än vad Arbetsmiljöverkets minimikrav kräver. Green Cargos strategi har under många år varit att erbjuda "hotellstandard", en strategi vi vill se också i fortsättningen.


Seko Green Cargo menar att det kan vara ok med rum utan toalett vid s.k. dagbädd. Har man rum för nattvila är vår grundsyn att toalett och dusch ska finnas på rummet. De av våra medlemmar som tvingas spendera mycket tid hemifrån ska ha en dräglig bortavaro.


Seko Green Cargo väljer i detta läge att se Älmhult som ett misstag från Green Cargos sida och att företagets syn fortsatt är att toalett och dusch på rummet är det som gäller när rum byggs eller renoveras.


Det pågår en dialog mellan våra skyddsombud och Green Cargo kring överliggningar som saknar nämnda faciliter.


Känner du obehag över att toalett saknas på anvisat överliggningsrum, rapportera i Synergi och lämna gärna en kopia till ditt skyddsombud.

Publicerad:
Uppdaterad: