Nytt besparingsprogram

Publicerad:

Resultatet för Green Cargo har under året försämrats allt mer och företaget går mot betydande förluster vid årets slut. För att täppa igen resultattappet startar nu ett nytt besparingsprogram med två huvudmål:

• Reducering och centralisering av administration
• Lokförarproduktivitet +10%: Ökad lokförarproduktivitet genom omförhandling
av kollektivavtal och förbättrad planering.

Första steget i besparingsprogrammet är att reducera företagets administrativa kostnader.

• Centralisera kärnverksamheten och flyttar stora delar av administration till ett huvudkontor i Hallsberg.
• Anpassa storleken av organisationen till vårt faktiska behov
• Justera administration mot konkurrenternas nivåer
• Stora effektiviseringsåtgärder genomförda i VTL 2016, men det finns kvarstående   möjligheter inom några områden
• Fortsatt justering av arbetssätt och struktur för att reducera tidskrävande moment

Green Cargo kommer även fortsättningsvis att ha lokala kontor på olika platser i landet för lokal produktion, försäljning och administration. Solna/Stockholm kommer att bli ett lokalt kontor.

Målsättningen är att den nya organisationen skall träda i kraft under april 2017 och flytt startar under september månad. Företaget har nu kallat till förhandlingar kring ovanstående organisationsförändringar med målsätning att vara klar under januari månad.

När det gäller projektet ökad lokförarproduktivitet genom omförhandling av kollektivavtal och förbättrad planering kommer företaget att återkomma. Denna fråga har diskuterats intensivt den sista tiden bland lokförare med allt mer passresor, taxiresor och kvartstid.

Uppdaterad: