Nya rutiner Fv-dagar

Publicerad:

Seko Green Cargo har tillsammans med Green Cargo och de övriga fackliga organisationerna träffat en överenskommelse kring hanteringen av s.k. Fv-dagar.
Missnöjet med den tidigare hanteringen har varit stort bland Sekos medlemmar varför Seko Green Cargo lyfte in frågan som ett yrkande i lönerevisionen 2015. I förra veckan skrevs överenskommelsen under. Den gäller för skiftgående produktionspersonal som planeras BP/SÖM och börjar gälla i och med mars månads schema.

Fv-dagar är ledighet som motsvarar det antal (lätt-)helgdagar, inkl. julafton och nyårsafton, som infaller måndag-fredag samt midsommarafton och Nationaldagen. Observera att Fv-året omfattar perioden 1/12-30/11. I nuvarande Fv-period finns 10 Fv-dagar. Håll gärna koll på dina åtgångna dagar.

Den nya hanteringen ger våra medlemmar en större vetskap om var Fv-dagar läggs ut eftersom de bara planeras ut på infallande lätthelgdag och/eller efter önskemål (om ledighet kan medges).
Vi vill passa på att uppmana våra medlemmar att söka Fv-ledighet i SÖM.

Eventuellt kvarvarande Fv-dagar (ej direktkompenserade, ej beviljade, ej sökta) förläggs till den extra "höstvecka" som ska ha valts i semestervalet. Semesterdagar samt tid från arbetstidskontot kan användas om man vill komplettera till en hel vecka.
Finns inga eller för få dagar att använda till veckan, läggs arbete ut på överskjutande dagar.

Inför schemaperioden där höstveckan är utlagd meddelar medarbetaren hur han/hon vill formera veckan. Rutin för detta kommer att utarbetas.

Avtalet i sin helhet finns hos din klubb.

Uppdaterad: