Nya löner

Publicerad:

Årets lönerevision är nu avslutad. Lönepotten omfattar 2,38 % av Sekos totala lönesumma. De nya lönerna gäller från revisionsdatum 1april. Utbetalning av ny lön samt de retroaktiva delarna görs på septemberlönen.
Alla medlemmar med individuell lön ska nu ha fått besked om sin nya lön av sin lönesättande chef.

Nya tarifflöner från 2016-04-01:
Radioloksoperatörer och Rangerledare:
V28 19 270 kr/mån Utbildningslön
V29 23 000 kr/mån Egna turer
V20 27 150 kr/mån 2 år i V29
V10 27 700 kr/mån VUT-utbildning
V21 28 395 kr/mån Rangerledare - Operatör
V22 29 415 kr/mån Rangerledare – Planerare

Bangårdsoperatörer får samma höjning som V10/20.

Lokförare:
F17 19 375 kr/mån Utbildningslön
F18 23 965 kr/mån Under operatörsspecifik utbildning
F19 27 875 kr/mån Egna turer
F10 32 800 kr/mån Två år i F19
F11 35 800 kr/mån Instruktionsförare

Verkstad:
Reparatörer 28 600 kr/mån

Vissa avräkningar av utgående fasta lönetillägg har gjorts.

Ob-tillägget höjs med 2,38 % till 43,27 kr/timme (storhelgstillägg 97,23 kr/timme). Restidsersättningen höjs till 66,30 kr/timme (kvalificerat 99,38 kr/timme).
Dessa höjningar sker också per den 1 april.

Timlönen för timanställda Seko-medlemmar kommer också att justeras i enlighet med uppgörelsen från 2014 (GFL - det genomsnittliga förtjänstläget).

Ersättningen för beredskap höjs från 1890 kr/månad till 2100 kr/månad.

Ersättning för sjukvård höjs från 900 kr till 1100 kr (frikortsbeloppet).
Ersättning för läkemedel höjs från 1800 kr till 2200 kr (högkostnadsskyddet).
Förändringarna av dessa ersättningar sker per den 1 september 2016.

Tillägget för handledare ingår i den översyn som nu görs av handledarrollen.

Parterna ska under hösten arbeta vidare med en del frågor bl.a:

• Klargöra förutsättningar och lönesättning för rangerledare.
• Att inför nästa lönerevision klargöra förutsättningarna för V 10/ Spärrfärd samt se över lönesättning och avräkning för denna grupp.
• Diskutera vidare kring våra ledighetsyrkanden.

Avtalet i sin helhet kommer att finnas hos din klubb.

Central spårtrafikavtalet
Loss of license
En arbetsgrupp ska tillsättas för att utreda förutsättningarna att ersätta/komplettera den förlängda uppsägningstiden som infördes 2010 t.ex. genom en försäkringslösning.

Uppdaterad: