Lönerörelsen 2016

Publicerad:

Seko har nu dragit igång löneförhandlingarna inför 2016. Avtalet går ut den 31 mars. Vid första träffen med Spårtrafikens arbetsgivare Almega överlämnade Seko bland annat nedanstående avtalsyrkanden.

Löneökningar
a. Löneökningar med minst 800 kronor per månad och heltidsanställd på avtalsområden med en genomsnittsförtjänst understigande 25 000 kr. På avtalsområden som överstiger denna nivå med ett lägsta utrymme om 3,2 procent räknat på avtalsområdets genomsnittsförtjänst.

b. Avtalets lägstalöner ska höjas med minst 800 kr för att förhindra lönekonkurrens och säkra mer till de som har minst.

c. Samtliga ersättningar i avtalet höjs med ett procenttal som motsvarar löneökningarna enligt punkt a) ovan utan eventuell avräkning för förväntad löneglidning.

Garantinivå
Avtalen ska utformas så att alla anställda garanteras en löneökning på minst 400 kronor.

Stärkt löneskydd för arbetstagare som tas ur säkerhetstjänst
Arbetstagare som tas ur säkerhetstjänst äger rätt till oförändrad lön fram till dess att dispensansökan hos Transportstyrelsen behandlats samt därefter under tid som nödvändig rehabilitering pågår. Denna lönegaranti gäller ej under tid som arbetstagare uppbär sjukpenning från Försäkringskassan.

För personer som är medicinskt färdigrehabiliterade men omplaceringsmöjligheter saknas äger dessa rätt till lön under sin uppsägningstid.
Alternativt införs försäkringslösning motsvarande det som gäller för exempelvis piloter vid "Loss of license"

Förstärk pensionsavsättning
Höjd pensionsavsättning med möjlighet till flexibel pension skall genomföras på avtalsområdet.

Det ser ut att bli en tuff avtalsrörelse inom området spårtrafik. Spårtrafikens arbetsgivare Almega yrkar på ökat helgarbete, längre arbetsperioder och förkortad sommarsemester. Alla dessa krav står långt från Sekos yrkanden.
För att se hela Seko:s yrkanden, gå till seko.se

Uppdaterad: