Löner 2016

Publicerad:

Löneöversynen för 2016 drog igång för ett antal veckor sedan. Förhandlingarna har i första hand koncentrerats på de som har individuella löner. För dessa grupper kommer lönesamtal att inledas under de kommande veckorna och dessa ska vara avslutade senast 26 augusti.
För medlemmar med tarifflöner: lokförare, radioloksoperatörer och rangerledare samt medlemmar med tariffliknande löner, t.ex. bangårdsoperatörer och reparatörer, fortsätter förhandlingarna. Den totala lönepotten vi har att fördela är på 2,38 % med en individgaranti på 240 kr. Målsättningen är att ny lön skall utbetalas på septemberlönen med retroaktivitet från 1 april.

Förhandlingarna återupptas i mitten av augusti.

Avstämning av fridagar för 2015
Avstämningen av Fp- och Fv-dagar för 2015 har dragit ut på tiden. Cirka en tredjedel av orterna återstår att reglera. Green Cargo prioriterar nu att slutföra denna avstämning snarast.

Arbetssituationen är hårt pressad just nu men trots det hoppas vi att våra medlemmar ändå kan få några veckors vila.

Seko Green Cargo önskar alla medlemmar en riktigt bra sommar!

Uppdaterad: