Info vecka 41

Publicerad:

Semester 2017
Diskussioner förs just nu kring hur semesterplaneringen 2017 ska göras. Tidigareläggning av valet för vårsemester är en del i diskussionerna. Det skulle vara en fördel för våra medlemmar att få besked om beviljad vårsemester tidigare, och också en fördel för Green Cargo, som tidigare kan se personaltillgången under våren, och får därmed möjligheten att i ett tidigare skede kunna ge besked om övriga ledigheter.
Det kommer också att poängteras vikten av att alla skiftarbetande som planeras i BP/SÖM ska välja totalt 6 veckor i de båda sökningarna, som omfattar semestervalet 2017. Den sjätte veckan, som är den så kallade Fv-veckan, ska sökas på hösten. Se tidigare information kring Fv-dagar på vår hemsida.

T17
Förhandlingarna T17 är på väg in i slutfasen. Nytt för denna tidtabell är att turerna skapas med hjälp av Fatigue. Ett större grepp tas också över avstegsturerna (rastregeln, 5 timmar - rast). Vi har sedan tidigare accepterat vissa avsteg för att slippa konstlade avbyten. Översynen av detta borde leda till "bättre turer".
Förhoppningsvis innebär ovanstående mindre tröttande turer och bättre åkbarhet med färre passresor och "onödiga" avbyten.

Förbättringsgrupper schemaläggning
De tre arbetsgrupper, Borlänge, Hallsberg och Malmö, som startades upp i våras, har nu utökats med tre till: Göteborg, Nässjö och Luleå/Boden. Dessa tre grupper kommer att inleda sitt arbete under oktober medan arbetet i Borlänge återupptogs i september.
Gruppernas uppdrag är att hitta åtgärder för förbättrad, mänskligare schemaläggning.

I Hallsberg och Malmö har en del förbättringsåtgärder tagits fram under våren/sommaren. Dessa ingår i den testperiod som nu rullar live. December är sista provmånaden, och under december ska också utvärderingar i form av enkäter göras på orterna. Genom enkäterna ska den upplevda schemaläggningen fångas upp. Det är viktigt att så många som möjligt (alla!)svarar på enkäten när den kommer ut.

Uppdaterad: