Info vecka 33

Publicerad:

Fortsatta löneförhandlingar

Årets lönehandlingar har nu återupptagits efter semesterperioden.

För våra medlemmar med individuell lön har lönesamtal pågått under sommaren. Dessa lönesamtal ska vara genomförda senast den 26 augusti.

Målsättningen är fortfarande att ny lön, tillsammans med retroaktiva delar från 1 april, ska betalas ut på septemberlönen. Avtalet löper på tretton månader, nästa revisionstillfälle är således den 1/5 2017.

Den korta avtalstiden gör det svårt att förhandla fram förbättringar i avtalet. De yrkanden vi lagt, t.ex. mer ledig tid i någon form, kräver långsiktighet.
Trots det förs det i alla fall diskussioner i ämnet.

Förhandlingarna fortsätter de närmaste veckorna. Vi återkommer med mer information framöver.

Möjlighet till pensionsinsättning Kåpan Extra.

Seko Green Cargo har tecknat ett nytt avtal med Green Cargo. Avtalet ger våra medlemmar som tillhör pensionsavtal PA 03 möjlighet att få saldot av dagkonto, timkonto samt sparade semesterdagar inbetalt på Kåpan Extra vid pension.

Överenskommelsen gäller de som tillhör pensionsplan PA03 ( SPV, 60- och 63-års pensionsålder). I samband med pension kan den anställde ansöka om extra insättning i Kåpan Extra. Medarbetarens saldo i arbetstidsbanken (se ovan) omräknas till ett bruttobelopp som betalas in som försäkringspremie till Kåpan Extra i form av en engångsinsättning. Insättningen kan göras senast en månad innan den anställde uppnår pensionsåldern.
I underlaget inräknas ej semesterdagar eller fridagssaldo för det år medarbetaren går i pension, detta regleras med slutlönen.

Ansökan kring ovanstående görs hos lönekontoret.

Vi tittar även på möjligheten för medarbetare som går på pensionsplan ITP att omfattas av ett liknande system.

Uppdaterad: