Info vecka 10

Publicerad:

Arbetsgrupper schemaläggning
Denna vecka startade de två första arbetsgrupperna sitt arbete. Den tredje gruppen träffas under nästa vecka. Arbetet ska bedrivas i snabb takt, kommande möten är planerade till april månad. Mellan mötena är tanken att Green Cargo ska göra testkörningar av de förslag som framkommer.


Gruppernas uppdrag
Arbetsgrupperna för schemaläggning har till uppdrag att med utfall av schema som underlag, identifiera och föreslå åtgärder för en förbättrad schemaläggning på kort och lång sikt.
Grupperna skall även gå igenom vilka förutsättningar som krävs inom ramen för vår planerings-process och kollektivavtal för att redan vid planeringen av arbetet ta hänsyn till hur arbetstidens förläggning och arbetets innehåll kan inverka på arbetstagarnas hälsa.

Transportstyrelsens registerhållningsavgift
Transportstyrelsen har aviserat att man kommer att ta ut en årlig registerhållningsavgift av alla med förarbevis. Kostnaden är 300 kr och Transportstyrelsen menar att denna avgift ska täcka de kostnader man har för att hålla registret uppdaterat.
Green Cargo har lovat att undersöka förfarandet och ska återkomma kring ett eventuellt agerande.

Avtalsrörelsen 2016
Förhandlingarna mellan Seko och Almega fortsätter. Ännu har inget konkret framkommit.

Uppdaterad: