Förhandlingarna på spårtrafikavtalet intensifieras

Publicerad:

På spårtrafikområdet träffas parterna nästa gång tisdagen den 12 april. Flera svåra frågor återstår dock att lösa.


En fråga handlar om det som kallas "Loss of license", där Seko vill ha en försäkringslösning för medlemmar som, på grund av sjukdomsdiagnos, inte längre får utöva sitt yrke beroende på lagstiftning och Transportstyrelsens regelverk.


– Innan en försäkringslösning kan införas måste dock finansiering säkerställas. Vi behöver också få fram mer precisa uppgifter om hur många av våra medlemmar som kan behöva utnyttja en sådan försäkring, säger P-O Fällman, förhandlingsansvarig ombudsman på Seko.


Frågan om hur man begränsar användandet deltids- och visstidsanställda till ett minimum måste också få en lösning.


– Vi måste säkerställa att lokala fackliga företrädare får full insyn i användandet av visstids- och deltidsanställda samt bemanningsföretag. Vi har inte heller, trots otaliga förslag, hittat lösningar på hur man skyddar våra medlemmars integritet i samband med drogtester, kamera- och GPS-övervakning, säger Fällman.


Den så kallade flexpensionen, som är ett nödvändigt tillskott i ett anorektiskt pensionssystem, är också en viktig fråga för Seko i förhandlingarna

.
– Medlemmar som jobbar ett helt yrkesliv skall inte behöva leva som fattigpensionärer. Vi behöver därför börja göra avsättningar snarast, säger Fällman

.
Mer information om läget på spårtrafikområdet följer efter den 12 april.

Uppdaterad: