2016

 • Överliggningsrum

  Överliggningsrum som saknar toalett och dusch på rummet vållar irritation bland våra medlemmar.På några orter hänvisas man till överliggningsrum med toalett i korridoren med allt vad det innebär... Det senaste är fyra rum i Älmhult, som blev färdigby...

 • Förhandlingarna på spårtrafikavtalet intensifieras

  På spårtrafikområdet träffas parterna nästa gång tisdagen den 12 april. Flera svåra frågor återstår dock att lösa. En fråga handlar om det som kallas "Loss of license", där Seko vill ha en försäkringslösning för medlemmar som, på grund av sjukdomsdia...

 • Årsmöte Seko Green Cargo

  I förra veckan höll Seko Green Cargo sitt årsmöte. Vid mötet valdes nedanstående styrelse för vårt företagsfack vid Green Cargo:Styrelse Seko Green Cargo:Ordförande Håkan Ederwall NässjöKassör Anders Lindén JönköpingLedamot Anders Jansson BorlängeLed...

 • Info vecka 10

  Arbetsgrupper schemaläggningDenna vecka startade de två första arbetsgrupperna sitt arbete. Den tredje gruppen träffas under nästa vecka. Arbetet ska bedrivas i snabb takt, kommande möten är planerade till april månad. Mellan mötena är tanken att Gre...

 • Lönerörelsen 2016

  Seko har nu dragit igång löneförhandlingarna inför 2016. Avtalet går ut den 31 mars. Vid första träffen med Spårtrafikens arbetsgivare Almega överlämnade Seko bland annat nedanstående avtalsyrkanden. Löneökningara. Löneökningar med minst 800 kronor p...

 • Nya rutiner Fv-dagar

  Seko Green Cargo har tillsammans med Green Cargo och de övriga fackliga organisationerna träffat en överenskommelse kring hanteringen av s.k. Fv-dagar.Missnöjet med den tidigare hanteringen har varit stort bland Sekos medlemmar varför Seko Green Carg...