2016

 • Nytt besparingsprogram

  Resultatet för Green Cargo har under året försämrats allt mer och företaget går mot betydande förluster vid årets slut. För att täppa igen resultattappet startar nu ett nytt besparingsprogram med två huvudmål:• Reducering och centralisering av admini...

 • T 17

  Möten inför T17 har genomförts i ny form: Tidig dialog. Deltagare var en del av våra turlistansvariga, särskilt inbjudna, gruppchefer samt Resursplanering. Förutsättningar, tåglägen, avstegståg mm diskuterades.AvstegstågParterna enades om att under T...

 • Info vecka 41

  Semester 2017Diskussioner förs just nu kring hur semesterplaneringen 2017 ska göras. Tidigareläggning av valet för vårsemester är en del i diskussionerna. Det skulle vara en fördel för våra medlemmar att få besked om beviljad vårsemester tidigare, oc...

 • Nya löner

  Årets lönerevision är nu avslutad. Lönepotten omfattar 2,38 % av Sekos totala lönesumma. De nya lönerna gäller från revisionsdatum 1april. Utbetalning av ny lön samt de retroaktiva delarna görs på septemberlönen.Alla medlemmar med individuell lön ska...

 • Info vecka 33

  Fortsatta löneförhandlingarÅrets lönehandlingar har nu återupptagits efter semesterperioden.För våra medlemmar med individuell lön har lönesamtal pågått under sommaren. Dessa lönesamtal ska vara genomförda senast den 26 augusti.Målsättningen är fortf...

 • Löner 2016

  Löneöversynen för 2016 drog igång för ett antal veckor sedan. Förhandlingarna har i första hand koncentrerats på de som har individuella löner. För dessa grupper kommer lönesamtal att inledas under de kommande veckorna och dessa ska vara avslutade se...

 • Rapport från arbetsgrupper för förbättrad schemaläggning

  Två av de tre arbetsgrupper (Hallsberg och Malmö) som träffats under våren har nu avrapporterat sitt arbete till Produktionsplanerings samverkansgrupp.Man är i grupperna överens om ett antal förändringar som ska leda till förbättrad schemaläggning. D...

 • Info vecka21

  Arbetsgrupper schemaläggningDe tre arbetsgrupperna i Hallsberg, Borlänge och Malmö, som inrättades i februari och började jobba i mars, har nu haft 3-4 möten. Många olika förslag och ideér för mänskligare schemaläggning har diskuterats i grupperna. M...

 • Rapport från beklädnadsgruppen

  Byte av befintliga klass 2 jackor till klass 3Trafikverket har beslutat att from 2017-01-01 krävs att man har varselklass 3 för att få vistas på Trafikverkets spåranläggning. I dagsläget finns en del klass 3 jackor i hyrsystemet men det stora flertal...

 • Seko har tecknat ett nytt centralt avtal för spårtrafikbranschen

  Seko har idag, med motparten Almega, tecknat ett nytt avtal för omkring 10.000 medlemmar inom spårtrafikbranschen. Avtalet som sträcker sig över 13 månader innehåller bland annat:• Löneutrymme med 2,38 procent, individgaranti på 240 kronor. • Sekos f...