Bladet 2024

Bladet 1 2024 (bemanningspoolavtalet) finner du här
Bladet 2 2024 (nya avtalsregler) finner du här 
Bladet 3 2024 (nya avtalsregler) finner du här
Bladet 4 2024 (Schemaändringskorridoren förskjutning) finner du här
Bladet 5 2024 (Införande av schemaändringskorridoren) finner du här 
Bladet 6 2024 (uppstart löner) finner du här 
Bladet 7 2024 (varsel) finner du här 
Bladet 8 2024 (övertalighet och ny organisation) finner du här

Uppdaterad: