bladet 2020

Bladet 1-2020 (avtal 2020 och säkerhet) klicka här 
Bladet 2-2020 (Loss of license med kommentar från Seko GC) finner du här
Bladet 3-2020 (Check in check out) finner du här 
Bladet 4-2020 (Coronaviruset) finner du här 
Bladet 5-2020 (korttidspermittering) finner du här 
Bladet 6-2020 (utan Sekos medlemmar...) finner du här 
Bladet 7-2020 (årsmöte) finner du här 
Bladet 8-2020 (korttidsarbete) finner du här 
Bladet 9-2020 (korttidsarbete/arbetstid) finner du här 
Bladet 10 2020 (kompensationsdag studier) finner du här 
Bladet 11 2020 (pension/läkarvård) finner du här 
Bladet 12 2020 (sommarturer) finner du här 
Bladet 13 2020 (FP & arbetsmiljö) finner du här 
Bladet 14 2020 (hyvling) finner du här  
Bladet 15 2020 (Loss of Licence) finner du här 
Bladet 16 2020 (extra dagkontodag) finner du här

Uppdaterad: