bladet 2020

Bladet 1-2020 (avtal 2020 och säkerhet) klicka här 
Bladet 2-2020 (Loss of license med kommentar från Seko GC) finner du här
Bladet 3-2020 (Check in check out) finner du här 
Bladet 4-2020 (Coronaviruset) finner du här 
Bladet 5-2020 (korttidspermittering) finner du här

Uppdaterad: