bladet 2020

Bladet 1-2020 (avtal 2020 och säkerhet) klicka här 
Bladet 2-2020 (Loss of license med kommentar från Seko GC) finner du här
Bladet 3-2020 (Check in check out) finner du här 
Bladet 4-2020 (Coronaviruset) finner du här 
Bladet 5-2020 (korttidspermittering) finner du här 
Bladet 6-2020 (utan Sekos medlemmar...) finner du här 
Bladet 7-2020 (årsmöte) finner du här 
Bladet 8-2020 (korttidsarbete) finner du här 
Bladet 9-2020 (korttidsarbete/arbetstid) finner du här 
Bladet 10 2020 (kompensationsdag studier) finner du här 
Bladet 11 2020 (pension/läkarvård) finner du här 
Bladet 12 2020 (sommarturer) finner du här 
Bladet 13 2020 (FP & arbetsmiljö) finner du här 
Bladet 14 2020 (hyvling) finner du här  
Bladet 15 2020 (Loss of Licence) finner du här 
Bladet 16 2020 (extra dagkontodag) finner du här 
Bladet 17 2020 (god jul) finner du här 
Bladet 18 2020 (Arriva) finner du här

Uppdaterad: