bladet 2019

Bladet 1-2019 (läkemedel och läkavård) klicka här
Bladet 2-2019 (friskvård) finner du här
Bladet 3-2019 (avsteg och t19:2) finner du här 
Bladet 4-2019 (flexpension) finner du här
Bladet 5-2019 (ny styrelse) finner du här 
Bladet 6-2019 (uppstart lönerörelsen) finner du här 
Bladet 7-2019 (extra ledig dag) finner du här
Bladet 8-2019 (Loss of License) finner du här
Bladet 9-2019 (löner) finner du här
Bladet 10-2019 (löner och arbetstidsregler) finner du här
Bladet 11-2019 (tarifflön & ersättningar) finner du här 
Bladet 12-2019 (säkerhet) finner du här
Bladet 13-2019 (arbetsmiljö,kompdag,övertid) finner du här
Bladet 14-2019 (facklig representantion) finner du här
Bladet 15-2019 (arbete säkerhetstjänst) finner du här 
Bladet 16-2019 (avtalsrörelsen 2020) finner du här 
Bladet 17-2019 (arbetsmiljö säkerhet kompdag) finner du här

Uppdaterad: