bladet 2018

Bladet 1-2018 (extra ledig dag) klicka här

Bladet 2-2018 (ny arbetstidsmodell) klicka här

Bladet 3-2018 (ny styrelse) klicka här

Bladet 4-2018 (uppstart lönerörelsen) klicka här

Bladet 5-2018 (uppsagt arbetstidsavtal) klicka här

Bladet 6-2018 (löner ) klicka här 

Bladet 7-2018 (löner klara ) klicka här

Bladet 8-2018 (bangårdsprojektet ) klicka här

Bladet 9-2018 (typveckan T19) klicka här

Bladet 10-2018 (arbetsmodell 8-6 ,KS SÖM) klicka här

Bladet 11-2018 (säkerhet) klicka här

Bladet 12-2018 (föräldrarledighet) klicka här

Bladet 13-2018 (God Jul) klicka här

Uppdaterad: