Nyheter avtalsområde Väg och ban

 • Avtal 2020: Seko har växlat yrkanden på Väg- och banavtalet

  Seko har i dag växlat yrkanden för Väg och ban-branschen med motparten Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier). Seko yrkar på löneökningar om lägst 3 procent och lönekraven följer den tidigare fastställda LO-samordningen.

 • Avtalskonferens och uppmaning att motionera

  Under våren 2020 löper Väg- och banavtalet, Maskinföraravtalet och Järnvägsinfrastrukturavtalet ut. Samtliga Branschorganisationer, Förhandlingsorganisationer och klubbar inom dessa avtalsområden har fått ett brev med en inbjudan till avtalskonferens...

 • Seko har tecknat nytt avtal för maskinförare
  • Avtal • Bransch

  Seko och motparten Maskinentreprenörerna har tecknat ett nytt, treåigt avtal för maskinförare. Avtalet ligger i nivå med det tidigare fastställda märket för löneökningarna.

 • Avtal klart för järnvägsarbetare – strejk avblåst
  • Avtal • Bransch

  Seko, Service- och kommunikationsfacket, och Almega kom under natten överens om ett nytt avtal på järnvägsinfrastrukturområdet. Seko fick igenom sina krav kring regler för in- och uthyrning av personal, vilket var den stora stridsfrågan.

 • Seko varslar om strejk för järnvägsarbetare
  • Bransch • Avtalsrörelse

  Seko, Service- och kommunikationsfacket, varslar om strejk på järnvägsinfrastrukturområdet. Seko vill ha regler kring in- och uthyrning av personal medan motparten Almega vill kunna dumpa löner och villkor inom branschen.

 • Almega har lämnat förhandlingarna
  • Kollektivavtal • Avtal

  Almega avbröt igår (4 maj) förhandlingarna på avtalsområdet Järnvägsinfrastruktur.– Vi blev vid sittande bord informerande om att de har inte för avsikt att förhandla med oss så länge det ligger ett konfliktvarsel på Spårtrafikområdet, säger branscho...

 • Avtal klart för väg- och järnvägsarbetare
  • Bransch • Avtalsrörelse

  Seko har idag tecknat ett treårsavtal med Sveriges Byggindustrier, Väg- och banavtalet, för omkring 15 000 medlemmar som arbetar med byggande och underhåll av vägar och järnvägar.

 • Konstruktivt samtalsklimat mellan Seko och BI

  Seko och Sveriges Byggindustrier har förhandlat två dagar under vecka 16. Det är ett konstruktivt samtalsklimat. 

 • Seko kräver regler vid in- och uthyrning av järnvägsarbetare

  I dag växlar Seko yrkanden på järnvägsinfrastrukturavtalet. Motpart är Almega Tjänsteförbunden. För Sekos del är in- och uthyrning av arbetskraft den stora frågan.

 • Seko har växlat yrkanden med Maskinentreprenörerna
  • Kollektivavtal • Avtal

  Seko har växlat yrkanden med Maskinentreprenörerna (ME). Bättre reglerad beredskapstjänst och löneökningar på 2,8 procent är några av förbundets krav.

Uppdaterad: