2024

  • Ferielöner uppdaterade för 2024

    Seko och Byggföretagen är överens om nya regler för 2024 vad gäller bland annat regler och minsta utgående lön för anställning av skolungdomar som yrkesutbildar sig inom Väg- och banavtalets omr&arin...