2023

 • Avtal klart för järnvägsinfrastruktur

  Seko och Almega Tjänsteförbunden har träffat en ny överenskommelse på avtalsområdet Järnvägsinfrastrukur. Avtalet berör framför allt medlemmar som arbetar inom Infranord. Ett antal mindre f&oum...

 • Avtal på Väg och ban klart

  Seko och Byggföretagen har idag tecknat ett nytt Väg och ban-avtal som berör medlemmar som arbetar med byggande och underhåll av vägar och järnvägar. Avtalet löper från 2023-05-01 till 2025-04-30.

 • Seko och Maskinentreprenörerna har växlat yrkanden

  I dag växlade Seko yrkanden med Maskinentreprenörerna (ME) gällande löner och villkor på Maskinföraravtalet. Viktiga frågor för Seko är bland annat bättre personalutrymmen och möjlighet att gra...

 • Seko och Almega har växlat yrkanden på Järnvägsinfrastruktur

  Seko har idag växlat yrkanden med Almega Tjänsteförbunden på avtalsområdet Järnvägsinfrastruktur. Viktiga frågor för Seko är anställningstryggheten i branschen och att ersättningen fö...

 • Seko har växlat yrkanden med Byggföretagen

  I dag har Seko växlat yrkanden med Byggföretagen på förbundets största avtalsområde, Väg- och banavtalet. Bättre arbetsmiljö och mer ordning och reda i branschen är två viktiga krav från...