Seko och ME har tecknat avtal om tillfälligt förenklade permitteringsregler

Publicerad:

Med anledning av Corona-epidemin har parterna Maskinentreprenörerna (ME) och Seko idag tecknat en överenskommelse om att tillfälligt införa förenklade permitteringsregler.

Överenskommelsen sker mot bakgrund av de snabba förändringar som nu kan ske i branschen kopplat till Corona-viruset. Överenskommelsen gäller till och med den 4 maj med en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar.

Läs hela avtalet om kortidspermittering på ME-området här.

Läs mer om korttidspermittering och om hur det fungerar på Tillväxtverkets hemsida.

Uppdaterad: