Seko har växlat yrkanden på avtalsområdet järnvägsinfrastruktur

Seko har idag (10/3) växlat yrkanden med Almega Tjänsteförbunden gällande järnvägsinfrastrukturavtalet. Sekos yrkanden följer LO-samordningen om löneökningar med 3,0 procent, dock med ett lägsta utrymme om 783 kr per månad.

Publicerad:

Förutom löneökningarna vill Seko att medvetenheten kring säkerheten på området ska öka, bland annat genom att krav på yrkesbevis införs för arbete i spårmiljö samt att det i avtalet klargörs tydligare vilka regler som gäller för personlig skyddsutrustning, exempelvis arbetskläder.

Seko kräver vidare att arbetsgivaren ska tillgängliggöra dokument och handlingar som har med bland annat löner och arbetstidsscheman att göra, detta för att facket ska kunna granska att arbetsgivaren inte betalar ut för låg lön och ersättningar och därmed dumpar villkoren i branschen.

Seko kräver också att visstidsanställda ska erhålla minst snittlön för i samma yrkeskategori. Timanställda ska inte heller förlora pengar när de jobbar natt.

Avtalsperiodens längd ska vara 12 månader.

Almega vill inte ha någon individgaranti gällande lönerna, som de tycker ska förhandlas helt individuellt. Vidare yrkar de på "mer inflytande" över arbetstiderna och en förlängd period under vilken huvudsemestern kan tas ut.

Almega vill också öppna upp för att medlemsföretag kan verka på något annat av deras branschavtal, där löner och villkor är sämre.

På avtalsområdet finns medlemmar som arbetar med byggnation, underhåll och reparation av järnvägar, ledningar och närliggande verksamhet.

Nästa gång parterna träffas är den 17 mars. Avtalet löper ut den 30 april 2020. Besök hemsidan för att hålla dig uppdaterad.

För att läsa Seko yrkanden i sin helhet, klicka här.
För att läsa Almegas yrkanden, klicka här.

Uppdaterad: