Förhandlingsläget på Maskinförar- och Järnvägsinfrastrukturavtalet

Förhandlingarna på rubricerade avtalsområden är återupptagna efter tidigare prolongering.

Publicerad:

Seko hade den 13 oktober ett första möte i de små delegationerna med Maskinentreprenörerna. Förbundets förhandlare gick igenom och förklarade de yrkanden som ligger.

Nästa förhandlingstillfälle är den 3 november.

Seko har också haft en första träff i de små delegationerna med Almega, efter prolongeringen av Järnvägsinfrastrukturavtalet i våras. Mötet resulterade i en datumplan för fortsatta förhandlingar och samtal kring arbetssätt.

Nästa förhandlingstillfälle är den 23 oktober.

Uppdaterad: