2020

 • Väg och ban-avtalet prolongerat

  Med anledning av den Coronapandemi som fortsatt breder ut sig, samt att parterna inom industrin redan enats om prolongering, så har också nu Seko och Byggföretagen kommit överens om en prolongering av Väg och ban-avtalet fr...

 • Seko och ME har tecknat avtal om tillfälligt förenklade permitteringsregler

  Med anledning av Corona-epidemin har parterna Maskinentreprenörerna (ME) och Seko idag tecknat en överenskommelse om att tillfälligt införa förenklade permitteringsregler. Överenskommelsen sker mot bakgrund av de snabba förändringar som nu kan ske i...

 • Förenklade regler vid permittering på Väg och ban-avtalet

  Seko har ikväll gjort en tidsbegränsad överenskommelse med Byggföretagen om förenklade permitteringsregler, dessa gäller till den 4 maj 2020.

 • Seko har växlat yrkanden på avtalsområdet järnvägsinfrastruktur

  Seko har idag (10/3) växlat yrkanden med Almega Tjänsteförbunden gällande järnvägsinfrastrukturavtalet. Sekos yrkanden följer LO-samordningen om löneökningar med 3,0 procent, dock med ett lägsta utrymme om 783 kr per månad.

 • Avtal 2020: Seko har växlat yrkanden på Väg- och banavtalet

  Seko har i dag växlat yrkanden för Väg och ban-branschen med motparten Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier). Seko yrkar på löneökningar om lägst 3 procent och lönekraven följer den tidigare fastställda LO-samordningen.