Seko och Almega Tågföretagen överens – strejken blåses av

Seko har idag träffat en uppgörelse med Almega Tågföretagen på spårtrafikområdet. Den stundande strejken kommer därmed att blåsas av. Förbundet bedömer att uppgörelsen är så pass bra och att ett verkställande av en strejk inte skulle leda till en bättre uppgörelse. 

Publicerad:

– Vi är glada över att vi genom att sätta ett hårt tryck i förhandlingarna med vårt varsel har lyckats nå en uppgörelse som är bra för våra medlemmar. Självfallet löser denna uppgörelse inte alla problem som finns i branschen, men det är ett steg framåt. Vi hade aldrig löst detta utan den fantastiska mobilisering som våra medlemmar och förtroendevalda lyckats åstadkomma och det stöd som funnits bland allmänheten för de krav vi ställt på rimliga villkor för spårtrafikanställda, säger Sekos förbundsordförande, Gabriella Lavecchia.

– Man ska komma ihåg att förhandlingar handlar om att hitta kompromisser. Motpartens krav på försämringar är borta, samtidigt som vi fått igenom en del viktiga förbättringar för våra medlemmar och öppningar för framtida lösningar. Exempelvis har vår motpart ställt krav på att våra medlemmar ska jobba tre av fyra helger i stället för varannan helg som idag. Vidare har vår motpart ställt krav som skulle öppna för mer osäkra anställningar, säger Sekos avtalssekreterare, Ulrika Nilsson.

 

Uppgörelsen innebär bland annat följande:

  • Löneökningar och avsättningar till flexpension enligt det så kallade märket, det vill säga totalt 7,4% under den tvååriga avtalsperioden.
  • Tydlig reglering när det gäller sena schemaändringar. Besked om förändringar ska som regel lämnas minst två veckor i förväg men arbetsgivaren får vid oförutsägbara händelser justera schema kortare tid i förväg. Arbetsgivaren ska i dessa fall söka komma överens med berörd arbetstagare till skillnad från idag där arbetsgivaren enbart ändrar schema utifrån verksamhetens behov. Om ändringar meddelas senare än 14 dagar före den avsedda ändringen kommer det bli svårare för arbetsgivaren enligt en särskild reglering. Modellen bygger på att överskridande av regleringen i antal minuter ska föras över till en individuell arbetstidsbank.
  • Arbetstidsförkortning ska utredas i en partsgemensam arbetsgrupp med en tydlig inriktning att påbörja en arbetstidsförkortning under avtalsperioden.
  • Frågan om ensamarbete vid framförande av resandetåg och vid olycksdrabbade arbetsuppgifter ska hanteras i en partsgemensam arbetsgrupp. Exempelvis är parterna överens om att man gemensamt ska uppvakta såväl politiker som myndigheter för att lyfta denna fråga.
  • När det gäller vårt yrkande om att reglera villkoren för tågstäd centralt så har vår motpart vägrat att gå med på våra krav. Detta är beklagligt och vi kommer nu att göra allt vi kan för att förbättra villkoren för tågstädet i lokala förhandlingar.

 

Seko är medvetna om att frågan om ensamarbete på resandetåg är en fråga som engagerat många, inte minst på pendeltågen i Stockholm. Vi lyckades inte komma längre i frågan än en arbetsgrupp i denna uppgörelse. Frågan är komplex och den har inte varit möjlig att reglera kollektivavtalsvägen. Dels är det ett politiskt beslut i Region Stockholm som ligger bakom att tågvärdarna ska försvinna trots att Socialdemokraterna lovade annat i valrörelsen. Vi tycker att det är bedrövligt att man lovar en sak men inte håller det när man kommit till makten. Vidare har nu Arbetsmiljöverket landat i att upphäva det skyddsstopp som lades av våra skyddsombud i frågan. Vår ambition är att överklaga det beslutet i närtid.

– Vi lyckades få medlarna att förstå de stora utmaningar som ständiga schemaändringar innebär för våra medlemmar i branschen. Hela 2/3 av våra medlemmar upplever att de har svårt att förena sitt arbete med fritid och familj. Nu har vi i genom denna uppgörelse åstadkommit förändringar som gör det svårare för arbetsgivaren att hela tiden ändra i våra medlemmars scheman, säger Sekos avtalssekreterare, Ulrika Nilsson.

– Om vi tittar på ingången från vår motpart i dessa förhandlingar, där de sa nej till allt, så är detta ett steg som inte hade kunnat nås om vi inte satt ordentligt tryck i förhandlingarna”, säger Sekos förbundsordförande, Gabriella Lavecchia.

Sekos uppfattning är att en utlöst strejk inte skulle ge ett bättre resultat än det vi fick till slut. En strejk kan aldrig vara målet utan ett varsel om strejk är ett medel för att sätta tryck i syfte att nå en lösning. Det är precis det vi gjort nu.

–  Ett av våra prioriterade krav har varit att lagt schema ska gälla. Vi har hört mängder av berättelser från medlemmar som inte kan få ihop sitt privat- och familjeliv med sitt jobb i spårtrafikbranschen. Nu har vi en lösning på plats som kommer göra det väldigt tufft för arbetsgivarna att ändra i scheman nära inpå. Stort tack till alla medlemmar som ställt upp i media och berättat om sin verklighet. Utan det hade det blir svårt att nå den framgång vi gjort i denna fråga, avslutar Gabriella Lavecchia.

Uppdaterad: