Förhandlingarna på spårtrafikområdet har strandat

Seko har de senaste månaderna suttit i förhandlingar med Almega Tågföretagen i syfte att nå en överenskommelse för cirka 10 000 Seko-medlemmar inom spårtrafikbranschen. Tyvärr har Seko mött en motpart som inte på allvar har velat diskutera och hitta lösningar i de stora och viktiga frågorna för att behålla de anställda i branschen. Det har handlat om frågor som exempelvis schemaläggning och arbetstidsförkortning.

Publicerad:

Utvecklingen i spårtrafikbranschen går åt helt fel håll. De senaste åren har man tappat respekten för förbundets medlemmar och bygger nu hela verksamheten på möjligheten att ständigt ändra i scheman med kort varsel. En färsk undersökning bland Sekos medlemmar visar att hela 2/3 har svårt att förena arbetet med fritid och familj. Detta är oacceptabelt.

Förhandlingarna om ett nytt avtal på spårtrafikens område har nu strandat och parterna står långt ifrån varandra.

– Vår ambition är alltid att förhandlingsvägen träffa uppgörelser med våra motparter. Nu befinner vi oss i ett svårt läge där vår motpart, Almega Tågföretagen, inte haft samma ambition som oss. Det är beklagligt och nu kommer vi ägna tid åt att fundera på vilka åtgärder som krävs för att få till ett kollektivavtal för våra medlemmar på detta område, säger Jonas Pettersson, Planerings- och kommunikationschef på Seko.

Uppdaterad: