Avtalsnytt nr. 1 från Sekos förhandlingsdelegation

Publicerad:

Nu börjar avtalsrörelsen dra i gång på allvar. Läs Avtalsnytt nr. 1 från förhandlingsdelegationen för Seko Spårtrafik här.

Uppdaterad: