Avtalsnytt nr. 3 från Sekos förhandlingsdelegation

Publicerad:

Förhandlingarna om ett nytt centralt kollektivavtal är nu i gång. En sak är tydlig: Tågöretagen har inte ett enda förslag som kan hålla kvar folk i branschen. Läs mer i Avtalsnytt nr. 3 från förhandlingsdelegationen för Seko Spårtrafik. 

Uppdaterad: