Fotograf: Sune Blomqvist

Trygghetslösning vid Loss of licence klar

Nu ökar tryggheten vid så kallad Loss of licence. Förhandlingarna om att upprätta en stiftelse som ska ge omställningsstöd vid förlorad säkerhetsklassificering för de som arbetar inom spårbranschen är klara.
- Äntligen. Vi har förhandlat i tre år och nu är alla delar på plats, säger Thomas Gorin Weijmer, ombudsman på Seko.

Publicerad:

Stiftelsen som bildas heter ”Kollektivavtalsstiftelsen för omställningsstöd vid förlorad säkerhetsklassificering inom Spårtrafik”. Seko bildar stiftelsen tillsammans med Akademiker i samhällsbärande professioner (SRAT), Sveriges Ingenjörer och Almega Tågföretagen.

- Det här är vårt sätt att skapa trygghet vid så kallad Loss och licence, säger Thomas Gorin Weijmer.

Nästa steg blir att ansöka hos Länsstyrelsen i Stockholm om att formellt få bilda stiftelsen. Därefter blir det möjligt att börja samla in pengar från 2017 framåt. Inga pengar har gått förlorade under de långa förhandlingarna.

- Det går inte att ansöka om ersättning än, utan först måste stiftelsen samla in tillräckligt med kapital för att kunna dela ut stöd utan att gå omkull, säger Thomas Gorin Weijmer.

Medlemmar som varaktigt förlorar sin säkerhetsklassificering på medicinska grunder, efter sjukdom eller motsvarande och därmed blir av med jobbet ska ge ökade möjligheter att sadla om till en ny yrkesbana. Det är grundtanken med stiftelsen. En drabbad medlem kommer kunna ansöka om omställningsstöd. Efter en individuell prövning och ett beslut i stiftelsen kan upptill motsvarande tolv månadslöner att utbetalas som omställningsstöd.

För att kunna ansöka om ersättning måste du vara medlem i Seko, SRAT eller Sveriges Ingenjörer. Fackförbundet ST har blivit erbjudna att vara med i stiftelsen men valt att stå utanför.

Uppdaterad: